<< Lot 3185 - SAVOIA - ...   Lot 3187 - SAVOIA - ... >>

Lot 3186 - Auction 3 - E-auction

SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re ...
SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re ...
Starting price:
45,00 EUR


SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - Medaglia - 1861 - Esposizione Internazionale Firenze - Testa a s. attorniata da stemmi - R/ Allegoria Opus: Parresi Ø: 55 mm. - MB

Grading/Status: qFDCBids

Lot status:
Auction closed