<< Lot 7079 - Falsi (da ...   Lot 7081 - Falsi (da ... >>

Lot 7080 - Auction 3 - E-auction

Falsi (da studio, moderni, ecc.) - ...
Falsi (da studio, moderni, ecc.) - ...
Starting price:
30,00 EUR


Falsi (da studio, moderni, ecc.) - Roma (289-225 a.C.) - Asse - Testa di Giano - R/ Prua di nave a d. - (AE g. 308)

Grading/Status: BB+Bids

Lot status:
Auction closed