• Home
  • Asta numismatica n.3

Asta numismatica n.3

Mostra come: GrigliaGrigliaLista
MONACO - Alberto ...
 
MONACO - Alberto (1889-1922) - 100 Franchi - ...
 

Lotto 211

Monete estere

MONACO - Alberto (1889-1922) - 100 Franchi - 1895 - AU Kr. 105 Colpetti - SPL


Base d'asta:
1.000,00 €
MONTENEGRO - Nicola I ...
 
MONTENEGRO - Nicola I (1860-1918) - 5 ...
 

Lotto 212

Monete estere

MONTENEGRO - Nicola I (1860-1918) - 5 Perpera - 1914 - AG RR Kr. 15 Segnetto al D/ - SPL/qFDC


Base d'asta:
180,00 €
OLANDA - Guglielmina ...
 
OLANDA - Guglielmina (1890-1948) - 10 Gulden ...
 

Lotto 213

Monete estere

OLANDA - Guglielmina (1890-1948) - 10 Gulden - 1897 - AU Kr. 118 Insignificanti segnettini di contatto - FDC


Base d'asta:
200,00 €
OLANDA - Guglielmina ...
 
OLANDA - Guglielmina (1890-1948) - 5 Gulden ...
 

Lotto 214

Monete estere

OLANDA - Guglielmina (1890-1948) - 5 Gulden - 1912 - AU Kr. 151 - qFDC


Base d'asta:
120,00 €
OLANDA - GELDERLAND -  - ...
 
OLANDA - GELDERLAND -  - Ducato - 1598   - ...
 

Lotto 215

Monete estere

OLANDA - GELDERLAND - - Ducato - 1598 - (AU g. 3,49) Fr. 237 - qSPL


Base d'asta:
250,00 €
OLANDA - GELDERLAND - ...
 
OLANDA - GELDERLAND - Arnold von Egmond ...
 

Lotto 216

Monete estere

OLANDA - GELDERLAND - Arnold von Egmond (1423-1473) - Ducato - (AU g. 3,22) R Fr. 61 - bel BB


Base d'asta:
340,00 €
PAPUA NUOVA GUINEA - ...
 
PAPUA NUOVA GUINEA - Repubblica - 100 Kina - ...
 

Lotto 217

Monete estere

PAPUA NUOVA GUINEA - Repubblica - 100 Kina - 1978 - Farfalla - AU Kr. 13 Proof - FDC


Base d'asta:
350,00 €
ROMANIA - Carlo I ...
 
ROMANIA - Carlo I (1866-1914) - 20 Lei - ...
 

Lotto 218

Monete estere

ROMANIA - Carlo I (1866-1914) - 20 Lei - 1883 - AU Kr. 20 - FDC


Base d'asta:
340,00 €
ROMANIA - Carlo I ...
 
ROMANIA - Carlo I (1866-1914) - 5 Lei - 1901 ...
 

Lotto 219

Monete estere

ROMANIA - Carlo I (1866-1914) - 5 Lei - 1901 - AG Kr. 17.2 Fondi lucenti - Rara in questa conservazione - qFDC/FDC


Base d'asta:
1.000,00 €
ROMANIA - Michele I ...
 
ROMANIA - Michele I (1940-1947) - 20 Lei - ...
 

Lotto 220

Monete estere

ROMANIA - Michele I (1940-1947) - 20 Lei - 1944 - AU Kr. M13 - FDC


Base d'asta:
220,00 €
RUSSIA - Anna ...
 
RUSSIA - Anna (1730-1740) - Rublo - 1733   - ...
 

Lotto 221

Monete estere

RUSSIA - Anna (1730-1740) - Rublo - 1733 - AG Kr. 192.1 Piccola frattura di conio al bordo - bel BB


Base d'asta:
1.650,00 €
RUSSIA - Anna ...
 
RUSSIA - Anna (1730-1740) - Rublo - 1733   - ...
 

Lotto 222

Monete estere

RUSSIA - Anna (1730-1740) - Rublo - 1733 - AG R Kr. 192.2 - BB/BB+


Base d'asta:
350,00 €
RUSSIA - Elisabetta ...
 
RUSSIA - Elisabetta (1741-1761) - Rublo - ...
 

Lotto 223

Monete estere

RUSSIA - Elisabetta (1741-1761) - Rublo - 1749 - AG Kr. 19b.4 - qBB/BB


Base d'asta:
780,00 €
RUSSIA - Paolo I ...
 
RUSSIA - Paolo I (1796-1801) - Rublo - 1800 ...
 

Lotto 224

Monete estere

RUSSIA - Paolo I (1796-1801) - Rublo - 1800 CM OM - AG R Kr. 101a Imperfezione di conio al bordo - qSPL


Base d'asta:
950,00 €
RUSSIA - Alessandro I ...
 
RUSSIA - Alessandro I (1801-1825) - Rublo - ...
 

Lotto 225

Monete estere

RUSSIA - Alessandro I (1801-1825) - Rublo - 1822 - AG Kr. 130 Sigillata NGC AU Details - SPL


Base d'asta:
350,00 €
RUSSIA - Nicola I ...
 
RUSSIA - Nicola I (1825-1855) - Rublo - 1844 ...
 

Lotto 226

Monete estere

RUSSIA - Nicola I (1825-1855) - Rublo - 1844 MW - AG R Kr. 168.2 Bei fondi lucenti - SPL+


Base d'asta:
350,00 €
RUSSIA - Nicola I ...
 
RUSSIA - Nicola I (1825-1855) - Rublo - 1851 ...
 

Lotto 227

Monete estere

RUSSIA - Nicola I (1825-1855) - Rublo - 1851 - AG Kr. 168.1 Fondi brillanti - Colpetto al bordo - SPL+


Base d'asta:
350,00 €
RUSSIA - Alessandro III ...
 
RUSSIA - Alessandro III (1881-1894) - 5 ...
 

Lotto 228

Monete estere

RUSSIA - Alessandro III (1881-1894) - 5 Rubli - 1886 - AU Kr. Y42 Colpetto e segnetto al D/ - SPL+


Base d'asta:
500,00 €
RUSSIA - Alessandro III ...
 
RUSSIA - Alessandro III (1881-1894) - 5 ...
 

Lotto 229

Monete estere

RUSSIA - Alessandro III (1881-1894) - 5 Rubli - 1887 - AU Kr. Y42 - qFDC


Base d'asta:
450,00 €
RUSSIA - Alessandro III ...
 
RUSSIA - Alessandro III (1881-1894) - Rublo ...
 

Lotto 230

Monete estere

RUSSIA - Alessandro III (1881-1894) - Rublo - 1886 - AG Kr. 46 Fondi speculari - qFDC


Base d'asta:
900,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 15 Rubli - ...
 

Lotto 231

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 15 Rubli - 1897 - AU Kr. 65.1 Colpettino - Conservazione superiore alla media - qFDC


Base d'asta:
700,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 10 Rubli - ...
 

Lotto 232

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 10 Rubli - 1899 - AU Kr. Y64 - SPL


Base d'asta:
370,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 10 Rubli - ...
 

Lotto 233

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 10 Rubli - 1901 - AU Kr. Y64 Colpetto - SPL/SPL+


Base d'asta:
280,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 5 Rubli - ...
 

Lotto 234

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 5 Rubli - 1897 - AU Kr. Y62 Bordo irregolare di conio - qSPL/SPL


Base d'asta:
250,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 5 Rubli - ...
 

Lotto 235

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 5 Rubli - 1903 - AU Kr. Y62 - qFDC


Base d'asta:
230,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - Rublo - ...
 

Lotto 236

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - Rublo - 1907 - AG R Kr. 59.3 Colpetto al bordo - SPL


Base d'asta:
180,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - Rublo - ...
 

Lotto 237

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - Rublo - 1912 - AG Kr. 59.3 - SPL/SPL+


Base d'asta:
270,00 €
RUSSIA - Nicola II ...
 
RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 50 Copechi ...
 

Lotto 238

Monete estere

RUSSIA - Nicola II (1894-1917) - 50 Copechi - 1912 - AG Kr. 58.2 - qFDC


Base d'asta:
180,00 €
SERBIA - Milan ...
 
SERBIA - Milan Obrenovich IV (1868-1889) - ...
 

Lotto 239

Monete estere

SERBIA - Milan Obrenovich IV (1868-1889) - 20 Dinari - 1882 - AU Kr. 17.2 Segnetti - BB-SPL


Base d'asta:
230,00 €
SPAGNA - ARAGONA - ...
 
SPAGNA - ARAGONA - Ferdinando II d’Aragona ...
 

Lotto 240

Monete estere

SPAGNA - ARAGONA - Ferdinando II d’Aragona (1495-1496) - Fiorino - AU R Gamb. 844 Imitazione del fiorino di Firenze - BB


Base d'asta:
500,00 €

Asta numismatica n.3

Orari

Asta online
Inizio: 30 11 2015 13:00 CET
Fine: 22 01 2016 11:00 CET

Asta di sala - Asta live
Inizio: 24 01 2016 09:15 CET
Fine: 24 01 2016 19:00 CET